සිරි සදහම් පිටුව වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමු.

වසර දෙදහස් පන්සියයකට අධික ඉතිහාසයක් ඇති අපේ රට ධර්ම ද්වීපය ලෙසින් හැදින් වීමට ලොවම පුරැදු වී සටිති එයට හේතුව ලෙපාව්තුරැ ශ්‍රී සද්ධර්මය අප රට තුල ජීවමානව සිටීමයි.

තෘෂ්ණාව තරණය කල හැකි මාර්ගය අසා භවය කෙලවර කල මෙත්තගු මහරහතන් වහන්සේ.
සිරි සදහම් පිටුව වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමු.
IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.