මිත්තානිසංස සූත්‍රය. ( Mittanisansa suththa )

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.