Skip to main content

කෝටිලක්ෂයක් සක්වලට ආඥාචක්‍රය පැතිර වූ චන්ද්‍ර පිරිත …

පින්වත් යාලුවනේ සමහර භෞතික වාදීන් මේ ජෝතිෂ්‍ය විශ්වාස කරන්නෙ නෑනෙ. එයාල කියන්නෙ බුදු හිමියන් ජෝතිෂයය ප්‍රතික්ෂේප කලා කියලයි. හැබැයි බුදු හාමුදුරුවො ප්‍රතික්ෂේප කලේ අන්තගාමී වීම පමණයි. උන්වහන්සේ යහපත් ශාස්ත්‍රයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න තරම් අමානුෂික උනේ නෑ. වරක් මාපලගම සෝමිස්සර හිමියන්ගෙ පොහොය වර්ණනාව පොතට පෙරවදනක් ලියන අති පූජනීය මඩෙහේ පඤ්ඤාසීහ මහ නාහිමියන් වදාලේ භික්ෂූන් යම් තරමකින් ජෝතිෂය ඉගෙන ගත යුතු බව බුදුහිමියන් වදාල බවයි. ඒ පොහොය ආදිය ගණනය කිරීමටයි. ඉතින් නව ග්‍රහයන් වෙනුවෙන් පුද පූජා වත්වන අතීත මුතුන් මිත්තන්ට එක්වරම අපිට ගරහන්න බෑ. මොකද ඉර සහ සද කියන දිව්‍ය පුත්‍රයන්ට බුදුහිමියන් පිරිත් දේශනා කරල තියෙනව. එහෙමනම් නවග්‍රහයන්ටත් දිව්‍ය ප්‍රත්‍රයන් නොසිටීයයි අපිට කිව හැකිද?

කෙසේ වෙතත් මේ චන්ද්‍ර පිරිතෙත් රතන සූත්‍රය, ධජග්ග පිරිත, මොර පිරිත සහ ආටානාටිය සූත්‍රය යන පිරිත් සූත්‍ර වගේම ආනුභාවය කෝටියක්‌ සක්‌වල පුරා පැතිර පවතිනව. ඒ සූත්‍ර ගැනත් මම ලිපි දාල තියෙනව. ඔයාලට බලන්න පුලුවන්. මෙහි සදහන් වෙන්නෙ චන්ද්‍ර දිව්‍ය ප්‍රත්‍රය රාහු දිව්‍ය පුත්‍රය විසින් අල්ලා ගත් අවස්ථාවේ බුදුගුණ සිහිකර එයින් ගැලවුන ආකාරයයි. වැඩි විස්තර මොකටද? ඔයාලම කියවල බලන්නකො.

චන්ද පිරිත
1.
ඒවං මේ සුතං එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ. තේන ඛෝ පන සමයේන. චන්දිමා දේවපුත්තෝ රාහුනා අසුරින්දේන ගභිතෝ හෝති. අථ ඛෝ චන්දිමා දේවපුත්තෝ භගවන්තං අනුස්සරමානෝ. තායං වේලායං ඉමං ගාථං අභාසි

2.
නමෝ තේ බුද්ධවීරත්ථු – විප්පමුත්තෝසි සබ්බධි
සම්බාධපටිපන්නෝස්මි – තස්ස මේ සරණං භවාති

3.
අථඛෝ භගවා චන්දිමං දේවපුත්තං ආරබ්භ
රාහුං අසුරින්දං ගාථාය අජ්ඣභාසි

4.
තථාගතං අරහන්තං චන්දිමා සරණං ගතෝ
රාහු චන්දං පමුඤ්චස්සු – බුද්ධා ලෝකානුකම්පකාති

5.
අථ ඛෝ රාහු අසුරින්දෝ චන්දිමං දේවපුත්තං මුඤ්චිත්වා තරමානරූපෝ යේන වේපචිත්ති අසුරින්දෝ තේනුපසඞ්කමි. උපසඞ්කමිත්වා සංවිග්ගෝ ලෝම හට්ඨජාතෝ ඒකමන්තං අට්ඨාසි. ඒකමන්තං ඨිතං ඛෝ රාහු අසුරින්දං වේපචිත්ති අසුරින්දෝ ගාථාය අජ්ක්‍ධභාසී

6.
කින්නුසන්තරමානෝ ව – රාහු චන්දං පමුඤ්චසී
සංචිග්ගරූපෝ ආගම්ම – කින්නුභීතෝව තිට්ඨසීති

7.
සත්තධා මේ එලේ මුද්ධා – ජීවන්තෝ න සුඛං ලභේ
බුද්ධගාථාභීගීතෝම්භි – නෝ චේ මුඤ්චෙය්‍ය චන්දිමන්ති

තේරුම

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි ජේත නම් රාජ කුමාරයාගේ උයන්හි අනේපිඬු මහා සිටුහු විසින් කරවන ලද අරම්හ වැඩවසන සේක. එසමයෙහි චන්ද්‍ර දිව්‍ය පුත්‍ර තෙම රාහු අසුරේන්ද්‍රයා විසින් අල්ලා ගන්නා ලද්දේ විය. ඉක්බිති චන්ද්‍ර පුත්‍ර තෙම එවේලෙහි බුදුරදුන් සිහි කරමින් මේ ගාථාව කීයේය.

1. බුද්ධ වීර්යයන් වහන්ස නුඹ වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙන් විශේෂයෙන් මිදුණු සේක. එසේ වූ ඔබ වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. මම කරදරයක වැටී සිටිමි. ඒ මට පිළිසරණ වුව මැනව.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳ දෙව් පුත් අරභයා රාහු අසුරේන්ද්‍රයාට මේ ගාථාවෙන් මෙසේ වදාළ සේක.

2. රාහු අසුරේන්ද්‍රය දිව්‍ය පුත්‍ර තෙමේ නික්ලේශි වූ තථාගතයන් වහන්සේ සරණ ගියේය. බුදුවරයෝ වනාහි ලොවට අනුකම්පා කරන්නෝ ය. එහෙයින් සඳ අත්හරුවයි වදාළ සේක.

ඉක්බිති රාහු අසුරේන්ද්‍ර තෙම සඳ දෙව් පුතු තෙම අතහැර වේගයෙන් වේපචිත්ති අසුරිඳු යම් තැනක ද එතැන්හි එළඹියේය. එළඹ හටගත් සංවේගි ඇති ව ලොමු දැහැගත් සිරුරු ඇතිව එකත් පසෙක සිටියේය. එසේ සිටියා වූ රාහු අසුරේන්ද්‍රයාට වේපචිත්ති අසුරේන්ද්‍රයා ගාථාවකින් මෙසේ කීවේය.

3. එම්බල රාහු අසුරේන්ද්‍රය, ඉක්මන් වූවකු මෙන් සඳු අත්හැරියේ කුමකටද? කැළඹුණු සිත් අත්තෙක්වි අවුත් බියවුවකු මෙන් කුමක් හෙයින් සිටින්නෙහිද?

4. බුදුරදුන් විසින් සඳු අත්හරුවයි ගාථාවකින් අස්වන ලද්දෙමි. ඉදින් සඳු අත් නො හැරීයෙම් නම් මාගේ හිස සත් කඩක්ව පැළෙයි. ජීවත් වුව ද සැපයක් නො ලබමි.

ඉතින් යහලුවනේ මේ පිරිත් සූතුයන් කියවන අය අප්‍රමාණ ශක්තියක් මුලු විශ්වය පුරාම විහිදුවනව. එයාලට කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලින් ආරක්සාව ලැබෙනව. ඔයාලත් නිතර මේ පිරිත් පරිහරණය කරන්න.

මම සත්වයාගේ හිතසුව කැමති එරන්ද ලක්මාල්ද සිල්වා.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.