අපේ ඉපැරණි වාරි තාක්ෂණය ගැන පපුවට දැනෙන කථාවක් ... - IFBC Organization | Dhamma

සමන්ත විද්‍යා පතිරණ මහතා උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය අසාර්ථක බව පෙන්වීම සදහා කරන ලද දේශනයකින් උපුටාගත් කොටසක් පහත දැක්වේ. බලන්න මෙය ඔබේ හදවතට කොතරම් සංවේදීව දැනෙනවද කයල.

ටිබෙට් ලාමාවරු පිරිත් බලෙන් මහ ගල් එසවූ කථාව සත්‍ය බව විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලින් තහවුරු වේ. ( වීඩියෝ සහිතයි.)
පිරිතේ බලමහිමය සියැසින් දැකගන්න ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.